កម្ពុជា​គ្រោង​សាងសង់​ព្រលានយន្តហោះ​នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដោយ​ប្រើ​ថវិការដ្ឋ​ទាំងស្រុង​ – CEN