ជនសង្ស័យ​ ២​ នាក់​ ដែល​គេ​ដឹងថា​ជំនាញ​គាស់​ទូដែក ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ទទួល​ពាក្យបណ្តឹង​ពី​ជនរងគ្រោះ​ – CEN