រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន​បង្ហោះ​កាត​កាសែត 4 នាក់​ ដែល​ចូលទៅ​យកលុយ​ដោយ​ខុសច្បាប់​នៅ​សាលា​នាយទាហាន​សកម្ម​ – CEN