ប្តី​ប្រមឹក ទាញ​ពូថៅ​កាប់សម្លាប់​ប្រពន្ធ​ស្លាប់ និង​កូនប្រុស​របួសធ្ងន់​ – CEN