អ្វីៗ​ក៏​អាច​កើតឡើង​ដែរ​! អ្នកកំប្លែង​អ៊ុ​យក្រែន ឈ្នះ​ការបោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី​ – CEN