គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ប្រាសាទអកយំ​ រកឃើញ​ខឿន​ប្រាសាទ​ ដែល​កប់​ក្នុង​ទំនប់​ខាងត្បូង​បារាយណ៍​ខាងលិច – CEN