ក្រោយពី​​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន​បង្ហោះ​កាត​កាសែត 4 នាក់ ដែល​ចូលទៅ​យកលុយ​ដោយ​ខុសច្បាប់ អង្គភាព​សារព័ត៌មាន​ទាំង​៤ ចេញមុខ​បំភ្លឺ​ – CEN