ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណៈកម្មាធិការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់ឆ្នេរ ដឹកនាំ​មន្ត្រី​ចុះ​ពិនិត្យ​ឆ្នេរ សមុទ្រ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN