ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្នើ​ដល់​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធនធានទឹក ពិនិត្យចំពោះ​សកម្មភាព​កាយ​យក​អាចម៍ដី​ពី​អាង​ស្តុទឹ​ក ដើម្បី​យក​អាចម៍ដី​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ – CEN