គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​វាយប្រហារ​កោះ​ភី​លី​ពី​ន ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៨​នាក់ និង​របួស​ជាច្រើន​ – CEN