ស្វា​ឪ ២​ក្បាល​ថត​សែ​ល​ហ្វី​យ៉ាង​ស្រស់ស្អាត​ជាមួយ​អ្នក​ថែ​សួន កំពុង​ទទួល​ការចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​លើបណ្តាញ​សង្គម​ – CEN