សម្តេច​ក្រឡាហោម ដាក់​ផែនការ ក្នុង​​ការងារ​ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ – CEN