លោកជំទាវ​ម៉ែន សំអន ប្រកាស​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់ជាតិ​ថ្មី និង​បន្ត​ការងារ​សម្រាប់​ក្រុមការងារ​នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា ចុះ​ខេត្តស្វាយរៀង​ចំនួន​១៤៦​នាក់ – CEN