លោកជំទាវ​ម៉ែន សំអន ៖ ​ព្រះពុទ្ធសាសនា និង​ទី​វត្ត​អារាម មិន​គ្រាន់តែ​ជា​ទី​សក្ការៈបូជា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​ទីកន្លែង​សម្រាប់​បណ្តុះ​នូវ​បញ្ញាញ្ញាណ និង​ជា​ថ្នាល​សម្រាប់​បណ្តុះ​គ្រាប់ពូជ​បញ្ញវ័ន្ត – CEN