អាចារ្យវត្ត ០២​នាក់ ត្រូវ​រថយន្ត​បើក​បុកស្លាប់​ – CEN