សេដ្ឋកិច្ច​តំបន់​អាស៊ី​បូព៌ា​និង​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វ៊ិក​រំពឹងថា​នឹង​មាន​កំណើន​មធ្យម ពេល​ដែល​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​បន្ត​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម – CEN