ស្នងការ​ខេត្ត​កំពង់ចាម បញ្ឈរជេីង អធិការ​ស្រុក​កំពង់សៀម ដោយសារ​ប្រេី​ហិង្សា​លើពលរដ្ឋ វាយ​សន្លប់​ រួច​ចាក់ទឹក​ដូច​សត្វ​ធាតុ​ – CEN