គម្រោង សាងសង់​ស្ថានីយ​ប្រតិកម្ម​ទឹកស្អាត ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​២៥​លាន​ដុល្លារ នៅ​ភាគខាងត្បូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN