ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត ដាយ អុិឈិ ឡាយ​ហ្វ៍ គ្រុប បានប្រកាស​បើកសម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ក្រុមហ៊ុន ដាយ អុិឈិ ឡាយ​ហ្វ៍ (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ម​.​ក ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​ជប៉ុន​ដំបូង​គេ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ – CEN