តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជំរុញ​ឲ្យ​កំណើន​ឧស្សាហកម្ម​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​កើន​ទ្វេដង ក្នុង​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​ – CEN