ពន្ធដារ​ប្រមូល​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​លើ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​អចលនទ្រព្យ​បាន ចំនួន ​២៤​ លាន​ដុល្លារ ក្នុង​រយៈពេល ​៣ ​ខែ​ – CEN