កម្មវិធី ការប្រកួត​ពានរង្វាន់​ជើងឯក​វោហារកោសល្យ​និង​ការ​ស៊ូ​មតិ​ (CamDEBATE)​ នឹង​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ពង្រឹង​ជំនាញ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ និង​ការ​ស៊ូ​មតិ​របស់​យុវជន​ – CEN