ប្ដី​ចុង ស្រវឹង​ជោកជាំ ចាក់​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​និង​កូន​ – CEN