ចាប់​ជនជាតិ​ចិន​ ៣​ នាក់ ជាមួយ​លុយ​ដុល្លារ​ដែលគ្មាន​ប្រភព​ច្បាស់លាស់ ជាង​ ៣ ​លាន​ដុល្លារ​ – CEN