រថយន្ត​ធំ​បើក​បត់​ឲ្យ​ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន បុក​ជាមួយ​រថយន្ត​ទេសចរណ៍ ស្លាប់​ម្នាក់​របួសធ្ងន់​ស្រាល 2 នាក់​ – CEN