មាន​ការផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់គ្នា ខណៈ​ប៉ូលីស​ស្រីលង្កា​ធ្វើការ​វាយឆ្មក់​កន្លែង​ក្រុមពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ក្រុម​ភេរ​វករ​ – CEN