ទទួលស្គាល់​សហគមន៍​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ «​បឹង​យក្ខ​ឡោម​» នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី ដើម្បី​គាំទ្រ និង​បង្កើន​ការចូលរួម​ការពារ និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ – CEN