មឹក​ស្រស់ រួមជាមួយ​ប្រហិត​ចម្រុះ​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​គីមី​ហាមឃាត់ ចំនួន ៩៣ គីឡូក្រាម ត្រូវបាន​មន្ត្រី​សាខា​កាំកុងត្រូល​ខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញនិង​ដកហូត – CEN