លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន​បក្ស​កុម្មុយនីស្ត​ចិន កត់សម្គាល់​ពី​ភាពល្អប្រសើរ នៃ​ការវិនិយោគ​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN