គ្រោះទឹកជំនន់​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី សម្លាប់​មនុស្ស ១៧​នាក់ និង​ជា​ច្រើន​នាក់​បាត់​ខ្លួន​ – CEN