ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៩ មេសា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​ឧសភា អាច​នឹង​ឡើង​កំដៅ ពី​ ៣៧ ទៅ ៤១ អង្សា​សេ ហើយ​នឹង​មាន​ភ្លៀង​ផ្គរ​រន្ទះ​និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ – CEN