សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី អរគុណដល់ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី ស៊ី ជីនពីង ដែលបានចូលរួមជួយដល់កម្ពុជាដែលនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុប – CEN