ស្រវឹងស្រា​ បើក​ម៉ូតូ​​បុក​ពំនូក​ថ្ម ហោះ​ដួល​បែក​មុខ​បែក​មាត់ សន្លប់​ទាំង​កណ្តាល​ភ្លៀង​ – CEN