ក្រោយ​​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិត​២០០​នាក់ ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ទាមទារ​ដី ,​ក្រុមហ៊ុន​សេ​វេន​អេ​ន​ជី សន្យា​ដោះស្រាយ​ – CEN