កូនចៅ ប្តឹង​មេ​ខ្លួនឯង គឺ​លោកស្នងការ​ខេត្តកណ្តាល​ – CEN