ក្រោយ​ភ្លៀង​កក់ខែ​មួយ​មេ​ធំ ធ្វើ​ឲ្យត្រី​នៅ​ទន្លេ​ឆ្មា ងាប់​អស់ជាង​ ៣៥​ តោន – CEN