អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ លិខិត​កែទម្រង់​ស៊ីជម្រៅ​ទាក់ទង​ឋានន្តរស័ក្តិ​នគរបាល ជា​លិខិត​ក្លែងក្លាយ ព្រោះ​គ្មាន​ការចុះហត្ថលេខា បោះត្រា​ – CEN