កងទ័ពជើងទឹក​បិទ​វគ្គ​បំប៉ន​បច្ចេកទេស​ប្រើប្រាស់​អាវុធ​ថ្មើរជើង និង​អាវុធ​គាំទ្រ​ជំនា​ន់ទី​២ និង​បើក​វគ្គ​បន្ត​ជំនាញ​នាំ​ផ្លូវ​ជំនា​ន់ទី​៣ – CEN