កសាង​សំណុំរឿង​បញ្ជូន​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ បានធ្វើ​សកម្មភាព​បន្លំ​ចូលក្នុង​តូប​ប្តូរប្រាក់​ ​និង​លក់ទំនិញ ហើយ​បាន​យក​កូនកាំបិត ភ្ជុង​បំពង់ក និង​បាន​យក​កាបូប​ប្រាក់​ពី​ជនរងគ្រោះ – CEN