ឃាត់ខ្លួន​យុវជន​ប្រុស​ស្រី​ចំនួន​ ៤ ​នាក់​ ជាមួយ​គ្រឿងញៀន​ចំនួន​ ២០ ​កញ្ចប់ នៅ​ខេត្ត​ក្រចេះ​ – CEN