អា​មេ​រិច​អនុញ្ញាតឲ្យ​គ្រូបង្រៀន​នៅ​រដ្ឋ Florida មាន​កាំភ្លើង​ខ្លួនឯងបាន ដើម្បី​ពង្រឹង​សន្តិសុខ ក្រោយ​រង​ការបាញ់ប្រហារ​ – CEN