សមត្ថកិច្ច​ថា ស្ទះចរាចរណ៍​រាល់ថ្ងៃ​ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ដោយសារ​អ្នកបើកបរ​មិន​គោរព​ច្បាប់ ហើយ​រថយន្ត​កើន​ច្រើន​! – CEN