ប្រជាពលរដ្ឋ​៤២ គ្រួសារ រស់នៅ​សង្កាត់​កោះរ៉ុង ចោទ​ឧកញ៉ា សុខ ប៊ុន ថា​បាន​ក្លែង​ឯកសារ​រំលោភ​ដីធ្លី ពួកគាត់​ – CEN