អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល ៖ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម «​ខ្សែក្រវាត់ និង​ផ្លូវ​» របស់​ចិន ស្របតាម​គោលនយោបាយ​របស់​កម្ពុ​ជា ហើយ​សាធារណជន​កុំ​មានការ​ភាន់ច្រឡំ​ – CEN