អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង ​លើកឡើង​នូវ​អនុសាសន៍​៦​ចំណុច​ ឱ្យ​មន្ត្រី​គ្រប់​ស្ថាប័ន​ចំណុះ​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ យកទៅអនុវត្ត​ឲ្យទទួលបាន​ជោគជ័យ​ និង​មាន​ប្រសិទ្ទភាព​ – CEN