ពលរដ្ឋ​៤២​គ្រួសារ នៅ​សង្កាត់​កោះរ៉ុង ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​លោក សុខ ប៊ុន បាន​លើកគ្នា​មក​ដល់​សាលាខេត្ត​ព្រះសីហនុ​! – CEN