ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ជួសជុល​កែលម្អ​លំនៅដ្ឋាន ដល់​អ្នកស្រុក​អង្គរ​ចំនួន​៨៥​គ្រួសារ​នៅ​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN