ថៃ​ប្រារព្ធ​ពិធី​គ្រងរាជ្យ​ស​ម្ប​តិ្ត​ផ្លូវការដ​ល់​ព្រះមហាក្សត្រ Vajiralongkorn – CEN