នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ញូ​វ​ស៊ីឡែន ​ភ្ជាប់ពាក្យ​ជាមួយ​នឹង​ដៃ​គូ​ – CEN