ទេសរដ្ឋមន្ត្រី លី ធុជ មានប្រសាសន៍ថា ​៖ សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែ​បន្ត​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច ក្នុងការ​បោសសម្អាត​ឲ្យអស់ នូវ​គ្រាប់​ទម្លាក់​ពីលើ​អាកាស​ពី​កម្ពុជា​ – CEN